Holland Rijnland

 

Regionaal Bureau Leerplicht

 

Woonruimteverdeling

 

Jeugdhulp

 

Regiotaxi Holland Rijnland

 

 
Holland Rijnland

Holland Rijnland is de samenwerkingsorganisatie van 14 gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.

 1. Alphen aan den Rijn
 2. Hillegom
 3. Kaag en Braassem
 4. Katwijk
 5. Leiden
 6. Leiderdorp
 7. Lisse
 8. Nieuwkoop
 9. Noordwijk
 10. Noordwijkerhout
 11. Oegstgeest
 12. Teylingen
 13. Voorschoten
 14. Zoeterwoude
Actueel
News Item Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij 24 augustus 2016
News Item Holland Rijnland stemt in met de City Deal
News Item Kwartaalrapportage Jeugdhulp eerste kwartaal 2016
News Item Holland Rijnland levert bijdrage groen- en recreatieprojecten Bollenstreek
News Item Jaarrekening en -verslag 2015
News Item Gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaters
News Item Groen licht voor Structuurvisie Greenport
News Item Sloepennetwerk breidt uit in Bollenstreek
News Item Algemeen Bestuur
News Item Opening Toeristisch Overstappunt
News Item Zuid-Holland versnelt energietransitie
News Item Zorgmarkt Jeugdhulp 15 september
News Item Holland Rijnland pakt aan!

Onder de paraplu van Holland Rijnland werken veertien gemeenten samen. Door gezamenlijk op te treden, vergroten wij de slagkracht en de impact van projecten. Denk hierbij aan uitdagingen die te complex zijn voor individuele gemeenten, die de gemeentegrenzen overschrijden of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Om diezelfde redenen lobbyen wij bij de provincie, het rijk en externe partijen. Lang niet met alle projecten treedt Holland Rijnland op de voorgrond. Maar onze inzet leidt wel degelijk tot klinkende resultaten. Onder de noemer ‘Holland Rijnland pakt aan’ tonen wij u tien van die successen. Lees verder »