You are here: Home / Inhoudelijke Agenda / 3 Decentralisaties / Feiten & Cijfers

Feiten & Cijfers

De decentralisatie werk heeft als doel mensen via de Participatiewet zoveel mogelijk aan een reguliere baan te helpen. Geplande invoering: 2014. De decentralisatie Wmo betreft de uitbreiding van deze wet met de AWBZ taken individuelen en groepsbegeleiding en persoonlijke verzorging per 2015. Bij de jeugdwet komen in 2015 alle vormen van hulp en ondersteuning van kinderen en jongeren en hun ouders bij de gemeenten te liggen. Van lichte geestelijke gezondheidszorg tot uithuisplaatsingen en opvang in internaten.

Opdracht: Voorwerk invoering van de drie decentralisaties werk, Wmo en jeugd bij de vijftien Holland Rijnland-gemeenten en Boskoop
Kernwaarden: inwoners centraal, integrale aanpak, herontwerp
Projectplanning: 2012-2014
Investeerders: Rijk en de veertien Holland Rijnland-gemeenten
Email Twitter Facebook Google LinkedIn
Raads- en collegeleden in de regio