You are here: Home / Inhoudelijke Agenda / 3 Decentralisaties / Projectorganisatie

Projectorganisatie

De verantwoordelijkheid voor het project ligt bij de voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda, de manager Sociale Agenda van Holland Rijnland als vertegenwoordiger van de gemeentesecretarissen en de procesmanager 3D. Het  portefeuillehoudersoverleg volgt het project op inhoud en besluit over bestuurlijke stukken. De gemeentesecretarissen zijn naast ambassadeurs ook controleurs. Zij beoordelen of er voldoende capaciteit beschikbaar is voor de uitvoering van het project en bewaken de financiën en planning. De 3D-werkgroepen ontwikkelen de scenario’s en bijbehorende (deel)producten voor de gemeenten. De trekkers van deze werkgroepen vormen onder leiding van de procesmanager het projectteam.

Email Twitter Facebook Google LinkedIn
Raads- en collegeleden in de regio