You are here: Home / Inhoudelijke Agenda / Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Hoe houden we de regio bereikbaar?

Vanwege de strategische ligging van Holland Rijnland in de Randstad neemt de druk op de infrastructuur toe en wordt de ruimte voor wonen, werken en recreëren schaarser. Daarom werken de gemeenten van Holland Rijnland samen aan een bereikbare regio. Zowel op het gebied van openbaar vervoer, auto-, vracht-, en fietsverkeer. Doel is de bereikbaarheid van woon-werkgebieden te verbeteren, de bestaande vervoerstromen zo veel mogelijk te bundelen en de leefbaarheid te vergroten.

Email Twitter Facebook Google LinkedIn
Raads- en collegeleden in de regio