You are here: Home / Inhoudelijke Agenda / Leefomgeving / Mobiliteit / Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer

OV-Visie

Holland Rijnland wil met behulp van openbaar vervoer (de groei van) het autoverkeer sterk terugdringen en de bereikbaarheid van de regio verbeteren. Om die reden heeft het samenwerkings-orgaan de ‘OV-visie Holland Rijnland, Schakels in het ZuidvleugelNet’ opgesteld. Dit rapport geeft een duidelijk beeld van de gewenste ontwikkeling van het openbaar vervoer in de regio.

Aan de hand van de OV-visie wil Holland Rijnland met de provincie Zuid-Holland, als OV-autoriteit, in gesprek. Het doel: de bereikbaarheid van dit deel van de Randstad continueren en verbeteren. De ambitie is om het OV-netwerk binnen tien jaar naar een hoogwaardig niveau te brengen. De scoop is gericht op 2020 en de realisatie van het verbeterde OV-netwerk geschiedt in fasen. De OV-visie Holland Rijnland is een basis geweest voor de dienstregeling van de nieuwe vervoerder Arriva, die sinds december in 2012 het openbaar vervoer in Holland Rijnland verzorgt. Tevens is de OV-visie uitgangspunt voor het HOV-net Zuid-Holland Noord van de Provincie Zuid-Holland. Meer informatie hierover is te vinden op: http://www.zuid-holland.nl/openbaarvervoer

Toekomstig netwerk

Samen met de treinverbindingen vormen de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijnen (HOV-lijnen) de ruggengraat van het openbaar vervoer in Holland Rijnland. HOV is een openbaarvervoersysteem van hoge kwaliteit: hoge frequentie, snel, betrouwbaar en comfortabel. 

Het OV-netwerk verbindt alle centra in Holland Rijnland met elkaar. Het netwerk heeft een heldere en begrijpelijke structuur, hoge frequenties op de hoofdassen, meer punt-hubverbindingen, een goed imago en haltes en voertuigen van hoge kwaliteit. Dat maakt het voor de reiziger eenvoudig om over te stappen.  

Schematische weergave Zuidvleugelnet

Aansluiting bij R-net

In de komende jaren wil Holland Rijnland in samenwerking met de provincie Zuid-Holland zo veel mogelijk aansluiten bij het Randstad-net (R-net). Verschillende vervoerbedrijven voeren binnen de Randstad de R-net formule in. Het netwerk is overzichtelijk en heeft een hoog kwaliteitsniveau. R-net biedt rechtstreekse verbindingen bij grote vervoersstromen en soepele overstapmogelijkheden. Het biedt hoge frequenties waardoor de reiziger nooit lang hoeft te wachten. Daarnaast is R-net zeven dagen per week beschikbaar van de vroege ochtend tot de late avond.

Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer Holland Rijnland

De OV-visie Holland Rijnland is vertaald in een concreet Uitvoeringsprogramma OV (1,2 mb) (UP OV). Hierin is per corridor aangegeven welke (infrastructurele) maatregelen nodig zijn om de gewenste kwaliteitsslag te maken. Het UP OV wordt jaarlijks geactualiseerd. In het UP OV zijn de volgende projecten opgenomen:

  • Leiden CS – Alphen aan den Rijn – Utrecht CS (trein)
  • Alphen aan den Rijn – Gouda (trein)
  • Duin- en Bollenstreek – Schiphol (HOV ZHN, R-net)
  • Leiden CS – Katwijk – Noordwijk (HOV ZHN, R-net)
  • Alphen aan den Rijn – Schiphol (HOV ZHN, R-net)
  • Leiden CS – Leiden Lammenschans (HOV ZHN)
  • Leiden Lammenschans – Leiden Zoetermeer (HOV ZHN, R-net)
  • Leiden – Leiderdorp – Schiphol (HOV ZHN, R-net)
  • Leiden – Haarlem
  • Hillegom – Nieuw Vennep – Schiphol

Busvervoer Zuid Holland-Noord

Holland Rijnland denkt samen met de provincie mee in de concessie voor het busvervoer in de regio Zuid Holland-Noord. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de plannen in lijn zijn met de OV-visie Holland Rijnland. Arriva heeft bij de start van de dienstverlening voor deze concessie de OV-visie als een van de uitgangspunten genomen.

Holland Rijnland is in de stuurgroep vertegenwoordigd door Ivo ten Hagen, portefeuillehouder Verkeer & Vervoer. In de stuurgroep zitten ook de gedeputeerde De Bondt en de portefeuillehouder Verkeer van het ISMH. Er bestaat ook een voorbereidende ambtelijk werkgroep. Ook daar in zijn de regio’s vertegenwoordigd. Holland Rijnland is voor dit onderwerp intermediair voor de gemeenten.

Treinaanbesteding Alphen aan den Rijn - Gouda

Holland Rijnland is ook betrokken bij de treinaanbesteding Alphen aan den Rijn - Gouda. De samenwerkende gemeenten geven hun input aan het samenwerkingsverband die vervolgens zorgt voor afstemming, in het bijzonder met Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Zoeterwoude. Holland Rijnland is ook vertegenwoordigd in de provinciale werkgroep die de aanbesteding van dit traject begeleid.

Email Twitter Facebook Google LinkedIn