You are here: Home / Inhoudelijke Agenda / Leefomgeving / Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening

Het Dagelijks Bestuur heeft de zienswijze op de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit vastgesteld. De samenwerkende gemeenten laten de provincie Zuid-Holland hiermee onder andere weten dat zij het voorgestelde provinciale beleid te restrictief vindt. De gemeenten willen minder sturingsregels en willen dat de provincie meer als partner optreedt die samen met hen economische initiatieven vanuit de markt ondersteunt. Een ander voorbeeld uit de zienswijze is dat de bollengemeenten hebben aangegeven dat zij vast willen houden aan het huidige beleid met de zogeheten rode contouren. Hiermee willen deze gemeenten planologische rust in het gebied. De zienswijze op de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit is verstuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft haar reactie gegeven in haar Nota van Beantwoording.

Zienswijze Visie Ruimte & Mobiliteit
(3,67 mb) 

Visie Ruimte & Mobiliteit, nota van beantwoording
(6,01 mb) 

Archief

Email Twitter Facebook Google LinkedIn