You are here: Home / Inhoudelijke Agenda / Leefomgeving / Wonen / Woonruimteverdeling

Woonruimteverdeling

Eén regio met één inschrijfsysteem voor het toewijzen van woningen

Holland Rijnland is een gewilde regio om te wonen vanwege de gunstige ligging in de Randstad en het aantrekkelijke woningaanbod. Maar daardoor is de druk op de woningmarkt hoog. In de sociale huursector uit zich dit in lange wachtlijsten. Regiogemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties zetten zich daarom in voor een eerlijk verdeelsysteem met zo min mogelijk regels.

Eén woonruimteverdeelsysteem

Regio Holland Rijnland heeft al één eenvoudig, transparant en efficiënt regionaal woonruimteverdeelsysteem (WoningNet Holland Rijnland). De basis hiervoor is de regionale huisvestings­verordening. Deze verordening is aangepast. Twee gebeurtenissen geven daartoe aanleiding. Ten eerste is dat de toetreding van Boskoop tot Alphen aan den Rijn. Het is wenselijk dat in de hele gemeente dezelfde (regionale) regels voor woonruimteverdeling gelden. De aansluiting wordt een feit door een omzettingsmaatregel voor woningzoekenden uit Boskoop op te nemen in de huisvestingsverordening.
De tweede reden is de vaststelling van de nieuwe Huisvestingswet 2014. Op grond van deze nieuwe wet vervallen alle huisvestingsverordeningen die gebaseerd zijn op de oude Huisvestingswet. Juridisch-technische aanpassingen waren daarom noodzakelijk.

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft de nieuwe Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 en de toelichting daarop in haar vergadering van 24 juni 2015 vastgesteld. Op 1 juli treedt deze in werking. De woningcorporaties nemen de uitvoering van de huisvestings­verordening op zich. De woningen worden aangeboden via WoningNet Holland Rijnland.

Email Twitter Facebook Google LinkedIn