You are here: Home / Inhoudelijke Agenda / Maatschappij / Volwasseneneducatie / Voortijdig schoolverlaten

Voortijdig Schoolverlaten

Doelstelling aanpak van voortijdig schoolverlaten in Holland Rijnland

Gemeenten en de scholen en mbo-instellingen in RMC-regio Zuid-Holland Noord werken samen om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters woonachtig in RMC-regio Zuid-Holland Noord in de drie schooljaren t/m 2015 verder terug te dringen. Doelstelling van de aanpak van voortijdig schoolverlaten is dat alle jongeren die daartoe in staat zijn het onderwijs verlaten met een startkwalificatie (diploma op niveau mbo-2, havo of vwo). De doelstelling is vertaald in maximale uitvalpercentages per doelgroep en niveau per jaar:

%norm '12-'13%norm '13-'14%norm '14-'15
Onderbouw voortgezet onderwijs 1,0% 1,0% 1,0%
Bovenbouw vmbo 4,0% 4,0% 4,0%
Bovenbouw havo/vwo 0,5% 0,5% 0,5%
mbo niveau 1 32,5% 27,5% 22,5%
mbo niveau 2 13,5% 11,5% 10,0%
mbo niveau 3 en 4 4,25% 3,5% 2,75%

Met het Rijk zijn in 2012 in het convenant 2012-2015 hierover afspraken gemaakt. Het Rijk stelt ieder jaar geld beschikbaar om extra maatregelen in te zetten om jongeren op school te houden, zodat zij hun startkwalificatie kunnen behalen.

Jongeren zonder startkwalificatie verdienen kansen om een goede opleiding te volgen en hun ambities waar te maken. De regio heeft goed geschoolde mensen hard nodig. Gebleken is dat scholieren vooral uitvallen bij de overgang van het vmbo naar het mbo en in de eerste twee klassen van het mbo. Belangrijke oorzaken zijn een verkeerde opleidingskeuze en persoonlijke omstandigheden die leiden tot structureel spijbelgedrag. Daarom zet regio Holland Rijnland samen met haar partners in de regio de aanval in op schooluitval. Dit doen zij door samenwerking in RMC-verband en door de uitvoering van het programma Dat houdt je bij de les! Voor informatie over dit programma kun je hier terecht.

Email Twitter Facebook Google LinkedIn